‘สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว-พระราชินี’เสด็จฯถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิ

“สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว-พระราชินี”เสด็จบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรวัดพระแก้ว เสด็จทรงจุดเทียนพระมหามงคลเทียนเท่าพระองค์

 

พระบรมราชาภิเษก พระบรมราชาภิเษก

3 พ.ค.62 เวลา 16.12 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพร้อมด้วย สมเด็จพระราชินี , พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา , พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ , พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังพระบรมมหาราชวัง ในการพระราชพิธีบรมราชาพิเษก เข้าทางประตูวิเศศไชยศรี เทียบรถยนต์พระที่นั่งที่หน้าประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงจุดธูปเทียนพระมหามงคล เทียนเท่าพระองค์ และทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

จากนั้นเวลา 16.36 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระราชินี เสด็จฯ ออกจากประตูเกยวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี , สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี , ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี , พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ รอเฝ้ารับเสด็จ และคุณพลอยไพลิน เจนเซนส , คุณสิริกิติยา เจนเซน ร่วมเฝ้ารับเสด็จ พร้อมกันนี้มีองคมนตรี นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี อดีตนายกรัฐมนตรี เฝ้ารับเสด็จด้วย

จากนั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนพระมหามงคล เทียนเท่าพระองค์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย แล้วเสด็จขึ้นพระที่นั่งพระที่นั่งไพศาลทักษิณทางพระทวารเทวราชมเหศวร ชาวพนักงานประโคมสังข์ แตร และดุริยางค์

จากนั้น เสด็จฯ ไปยังหอพระธาตุมณเฑียร ทรงจุดธูปเทียนถวายราชสักการะพระบรมอัฐิ พระอัฐิ สมเด็จพระบรมราชบุพการี เสด็จเข้าพระที่นั่งไพศาลทักษิณ ทรงประเคนพัตรองที่ระลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก แด่พระสงฆ์ 95 รูป แล้ว พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 30 รูป ที่จะเจริญพระพุทธมนต์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก นั่งในพระที่นั่งไพศาลทักษิณ เสด็จฯ ไปทรงจุดเทียนพระมหามงคลเทียนเท่าพระองค์ และทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยที่พระแท่นมณฑลแล้ว สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ถวายศีล จบแล้ว

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ลงจากพระที่นั่งไพศาลทักษิณ พร้อมด้วยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ทางพระทวารเทวราชมเหศวร ไปที่ตู้เทียนชัยในพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย

เวลา 17.02 (เวลาพระฤกษ์ 16.19 – 18.00 น.) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจิมเทียนชัย ทรงจุดเทียนชนวนจากโคมไฟฟ้า ทรงตั้งพระราชสัตยาธิษฐาน แล้ว ทรงถวายเทียนชนวนแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก แล้ว สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ทรงรับเทียนชนวนแล้วทรงจุดเทียนชัยในตู้เทียนชัย พระสงฆ์ทั้งนั้นเจริญชัยมงคลคาถาจุดเทียนชัย ภูษามาลาแกว่งบันเฑาะว์ ชาวพนักงานประโคมฆ้องชัย สังข์ แตร และดุริยางค์ เสร็จแล้ว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณ พร้อมด้วยสมเด็จพระอริยาวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ทางพระทวารเทวราชมเหศวร สมเด็จพระอริยาวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เสด็จไปประทับอาสนะในพระที่นั่งไพศาลทักษิณ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประทับพระราชอาสน์ ทรงจุดเทียนชนวนพระราชทานเจ้าพนักงานเชิญไปบูชาพระมหาเศวตฉัตร 10 แห่ง และปูชนีสถานสำคัญ 9 แห่ง พระพรหมมุนี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม อ่านประกาศการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จบแล้ว พระสงฆ์ในพระที่นั่งไพศาลทักษิณ 30 รูป และในพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย อีก 45 รูป เจริญพระพุทธมนต์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเสกน้ำพระพุทธมนต์ จบแล้ว พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ ทูลเกล้าฯถวายน้ำพระมหาสังข์ ถวายใบสมิต ทรงรับแล้วทรงปัดพระองค์ แล้วพระราชทานคืน พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ รับไปทำพิธีต่อไป

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปทรงประเคนผ้าไตร ย่ามที่ระลึก และเหรียญที่ระลึกการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก แด่พระสงฆ์ 95 รูป พระสงฆ์ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา ออกจากพระที่นั่ง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจึดธูปเทียนบูชาพระสยามเทวาธิราช สักการะเทวดารักษาพระบวนเศวตฉัตรพระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ และเทวดารักษาพระมหาเศวตฉัตรพระที่นั่งภัทรบิฐ (ผู้ที่จะถวายน้ำอภิเษกไปนั่งบูชาเทวดาประจำทิศ ณ พระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ โหรหลวงบูชาเทวดานพเคราะห์) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระราชินี เสด็จฯ ขึ้นพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ทรงสวมพระมหามงคล พระสงฆ์ 5 รูป ซึ่งนั่งบนพระแท่นราชบรรจถรณ์ เจริญพระพุทธมนต์ พระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร จบแล้ว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินี เสด็จฯ ลงจากพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน ไปยังพระที่นั่งไพศาลทักษิณ เพื่อเสด็จลงพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ทางพระทวารเทวราชมเหศวรเพื่อทรงจุดเทียนเงิน เทียนทอง และเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระแท่นสวดภาณวาร แล้วเสด็จฯ กลับ

CR.แนวหน้า

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here