???? พระราชพิธีเบื้องกลาง : ” ประกาศการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก , แห่เชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และพระราชลัญจกร , จุดเทียนชัย ประกาศการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ” ????


..
วันศุกร์ที่ ๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. การพิธีแห่เชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และพระราชลัญจกร จากวัดพระศรีรัตนศาสดาราม มายังพระที่นั่งไพศาลทักษิณ ในพระบรมมหาราชวัง

????ริ้วขบวนแห่เชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และพระราชลัญจกร เป็นริ้วขบวนที่ ๑ ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประกอบด้วย ชาวพนักงานตีกลองเงิน กลองทอง แตรงอน แตรฝรั่ง สังข์ เครื่องสูงหน้าและหลัง พระแสงหว่างเครื่อง อินทร์ พรหมเชิญจามร พระราชยานกงแห่เชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และพระราชลัญจกร จำนวนกำลังพล ๑๑๓ นาย ออกจากเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ยาตราริ้วขบวนไปตามจังหวะกลอง ผ่านศาลาสหทัยสมาคม ประตูพิมานไชยศรี ไปยังเกยหน้าพระทวารเทเวศรรักษา แล้วเชิญไปประดิษฐาน ณ พระแท่นมณฑล ในพระที่นั่งไพศาลทักษิณ ระยะทางประมาณ ๒๒๐ เมตร
..
????ในเวลา ๑๖.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม , ทรงนมัสการพระรัตนตรัย ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย , ถวายบังคมพระบรมอัฐิ และพระอัฐิ ณ หอพระธาตุมณเฑียร , ทรงนมัสการพระรัตนตรัย ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ
..
????ในเวลา ๑๖.๑๙ – ๑๘.๐๐ น. (เวลาพระฤกษ์จุดเทียนชัย) จุดเทียนชัย ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ประกาศพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ , พระสงฆ์ ๔๕ รูป เจริญพระพุทธมนต์ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย , พระสงฆ์ ๓๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์ ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ และพระสงฆ์ ๕ รูป เจริญพระพุทธมนต์ ณ พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here