ฤกษ์มงคล ‘ราชาภิเษก’ แจ้งเวลาย่ำฆ้อง – กลอง – ระฆังวัดทั่วประเทศพร้อมกัน

4 พ.ค.62 เวลา 10.09 น. – 12.00 น.

มส.มีมติให้วัดทั่วประเทศ และต่างประเทศ ร่วมเจริญชัยมงคลคาถา ย่ำฆ้อง กลอง ระฆัง ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันนี้ (๓๐ เม.ย.) พตท.พงศ์พร พราหมณ์เส่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้มีหนังสือด่วนที่สุด นมัสการเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อแจ้งมติมหาเถรสมาคมให้วัดทั่วประเทศ และวัดไทยในต่างประเทศ ได้ร่วมเจริญชัยมงคลคาถา ย่ำฆ้อง กลอง ระฆัง ในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ในเวลาเดียวกันกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เวลาฤกษ์ ๑๐.๐๙ – ๑๒.๐๐ น. ในขณะที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับเครื่องราชกกุธภัณฑ์ ขัตติยราชวราภรณ์ และพระแสง ณ พระที่นั่งภัทรบิฐ

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีหนังสือด่วนที่สุด ลงวันที่ 30 เม.ย. 62 แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด และเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อแจ้งมติมหาเถรสมาคมให้วัดทั่วประเทศ และวัดไทยในต่างประเทศ ได้ร่วมเจริญชัยมงคลคาถา ย่ำฆ้อง กลอง ระฆัง ในวันที่ 4 พ.ค. ในเวลาเดียวกันกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เวลาฤกษ์ 10.09 น. – 12.00 น. ในขณะที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับเครื่องราชกกุธภัณฑ์ ขัตติยราชวราภรณ์ และพระแสง ณ พระที่นั่งภัทรบิฐ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here